seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Италия

INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl

INNOVA е високотехнологична компания в областта на аерокосмическата индустрия от италианския град Матера, която разработва софтуер и системи с приложение в технологиите за дистанционно наблюдение и обработка на сателитни изображения от Synthetic Aperture Radar (SAR). От тази сфера на компетенции води началото си и уеб базираната интегрирана информационна система INNOVAMBIENTE®, занимаваща се с управление и контрол на всяка фаза от цикъла на разделното събиране и изхвърляне на градските отпадъци, прилагана с успех от общини, фирми и организации в цяла Италия.

Системата предлага софтуерни продукти и приложения, чиито данни са използваеми чрез една централизирана уеб платформа, позволяваща преброяване на потребителите, каталогизиране на комплекта контейнери и доставката им до потребителите, сметосъбиране с точно идентифициране на предадения отпадък чрез радиочестотна (RFID) технология, събиране по заявка, управление на центровете за сметосъбиране и на автопарка.