seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

СОАПИ - Столична агенция за инвестиции

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  (СОАПИ) е част от общата администрация на Столичната община.Агенцията е създадена през 1992 г. като официалната институция, ангажирана с процесите по приватизация на общинска собственост в град София.През 2015 г. СОАПИ разшири обхвата на дейността си, чрез създаването на звено за насърчаване на инвестициите в София.

Мисията на Агенцията е да подкрепя развитието на гр. София, като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и чуждестранни организации.

Град София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, предприемачи и учени, както и града да се обособи като дестинация за високоефективни индустрии на знанието (knowledge industries).

 

Адреси: пл. "Славейков" 6, 1000 София, България

ул. „Ген Гурко“ 12, ет. 4, София, 1000