seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Италия

Elite Ambiente srl

Elite Ambiente е част от групата в сектора на отпадъците с 5 инсталации в Северна Италия (Ethan Group) и е водеща компания в управлението на опасни и неопасни отпадъци. Основните дейности на компанията включват събиране, транспортиране и оползотворяване / обезвреждане на отпадъци, както и реализиране на дейности по възстановяване на околната среда и разработване на технологии за управление на отпадъците.

По-специално на площадката Grisignano di Zocco (VI), третирането на опасните и неопасни отпадъци е насочено към оползотворяване на енергията или чрез производство на RDF. На площадката на Brendola (VI), пластмасите и металите освен че се обработват и се възстановяват с цел връщането им в производствения цикъл.