seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

СТАБО-Тех OOД

СТАБО-Тех ООД е фирма от категорията МСП, работещо във високотехнологични области по отношение на проучвания на възможностите за проектиране, производство, изпитване и поддържащи дейности по отношение на проучването на космоса, проверка на спътникови данни, дистанционно наблюдение, мониторинг на околната среда, възобновяема енергия, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, чрез прилагане на рязане eddge технологии и методи.

Предлагаме иновативни решения на системи, релизирани на  базата на MEMS технологии и последните достижения в  областта на фотониката, предназначени за непрекъснат мониторинг на работна и околна среда в реално време.

Предлаганите от нас системи и услуги са насочени към всички фирми, институции и организации, които в една или друга форма изследват или имат нужда от точни и прецизни измервания, касаещи околната среда, управлението на качеството на въздуха, обективна оценка на ефективността на предприеманите мерки за намаляване на негативното влияние на бързите климатични промени. Такива са например: Система за автоматично вземане на въздушни проби за анализ на миризми, МЕМС газхроматограф, портативна станция за мониторинг на атмосферни замърсители и тяхното картографиране и др. Акцентираме върху обективен мониторинг в реално време при гарантирано качество на данните.

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов 88                                                                                            

                                                                               

Тел. 0899/ 998988;  00393495440483