seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Белгия

Програма LIFE

Програма LIFE: Финансиране от ЕС на проекти за качество на въздуха, управление на отпадъците и рециклиране, кръгова икономика

Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на околната среда и климата. Целта на LIFE е да допринесе за прилагането, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в тези области чрез съфинансиране на проекти с добавена стойност за Европа. За периода 2014-2020 г. програмата осигурява около 3,46 милиарда евро за опазване на околната среда и климата.

Що се отнася до управлението на отпадъците и кръговата икономика, LIFE непрекъснато съфинансира иновативни проекти, които или предотвратяват генерирането на отпадъци чрез промяна на индустриалните процеси, или надграждат технологиите и процесите за рециклиране на отпадъци в широк спектър от индустриални сектори в цяла Европа. От 1992 са реализирани и съфинансирани над 4 600 проекти.

В областта на качеството на въздуха програмата LIFE е финансирала повече от 225 проекти до момента, с обща инвестиция от над 160 милиона евро. Тези проекти са създали нови технологии за контрол на замърсяването на въздуха в различни сектори като градска мобилност, селско стопанство и промишленост.