seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Германия

DFKI - Немски изследователски център за изкуствен интелект

Немският изследователски център за изкуствен интелект (DFKI) е основан през 1988 г. като публично-частно партньорство с нестопанска цел. В областта на иновативните технологии за търговски софтуер, използващи изкуствен интелект, DFKI е водещият изследователски център в Германия.

DFKI разработва продуктови функции, прототипи и патентоспособни решения в областта на информационните и комуникационни технологии. Изследователските и развойни проекти се провеждат в двадесет изследователски отдела и изследователски групи, осем центъра за компетентност и осем живи лаборатории (за повече подробности, моля посетете www.dfki.de).

Изследователският отдел „Многоезичност и езикови технологии“ (MLT) в Саарбрюкен се ръководи от проф. д-р Йозеф ван Генабит. MLT се фокусира върху три тематични области: Неврален машинен превод (MT), Системи за отговори на въпроси и извличане на информация (QA / IE) и „Говорещи роботи“ (TR). От 2015 г. той управлява и Европейския координационен център на езиковите ресурси (ELRC - www.lr-coordination.eu), инициатива, която подпомага събирането на езикови ресурси във всички държави-членки на ЕС, Норвегия и Исландия.