seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Великобритания

Списание European Energy Innovation

То е комуникационна платформа, създадена с една цел: да се свържат заинтересованите страни в областта на енергетиката и транспорта. Нашата безплатна тримесечна публикация е авторитетен източник на качествени информационни статии, които ви информират за най-новото в областта на устойчивата енергетика, околната среда, изменението на климата и транспорта в Европа. Списанието има читателска аудитория от 20 000 лидери на общественото мнение в индустрията, научните изследвания, академичните среди, Европейския парламент, Европейската комисия и националните правителства. То се предлага безплатно в различни формати: онлайн; като електронно списание в pdf формат и като печатно издание. European Energy Innovation отразява новини за проекти на ЕС, мнения и гледни точки на лидери и експерти. За допълнителна информация се свържете с philip@europeanenergyinnovation.eu