seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Германия

Recyclingportal.eu

Recyclingportal.eu e двуезичен информационен портал, който отразява новини от цяла Европа. Той обхваща темите: управление на отпадъци, рециклиране, кръгова икономика, пазар на вторични суровини и др.