seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

ЕДИМИТ Експорт Импорт ООД

Консултации в областта на енергия от отпадъци. Подготовка на проекти за пречиствателни станции, подбор на технологиии  доставчици на оборудване, търговски и финансови въпроси. Фирмата е специализирана в сектор газификация и производство на енергия. Консултации за производство на възобновяема енергия - слънчева, вятърна.

Edimit Ltd. е разработчик и издател на интерактивни продукти за професионално обучение по английски език, одобрени от НАТО. www.militaryenglish.com

Edimit предлага онлайн курс на BBC Business English с видео базирано съдържание за самообучение и LMS.

 

Адрес: бул. Цариградско Шосе 131, 1784 София

тел.:  02/ 975 37 43