seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

ЕДИМИТ Експорт Импорт ООД

Фирмата е специализирана в консултации в областта на енергия от отпадъци. Представител на норвежка фирма „Сканди Енерджи” която предлага патентована технология и изграждане на инсталации за вакуумна газификация с получаване на синтезен газ за генериране на електрическа и топлинна енергия от биомаса, битов и индустриален отпадък и други въглеводороди без изгаряне.

Адрес: бул. Цариградско Шосе 131, 1784 София

тел.: 02/ 975 37 51, 0888 551181