seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

Ецотип ООД

“Ецотип” ООД е специализирана фирма за проектиране,разработване и производсво на филтри и филтърни системи.Фирмата е създаденапрез 2005 г. на базата на партньорски отношения с Ecotip d.o.o.- Словения.

Предлагаме цялата гама филтърни материи и филтри с приложение в системите за климатизация и вентилация с клас на филтрация G2-F9,HEPA и ULPA филтри

H10-U17 (EN 779) за чисти помещения и операционни зали.

От 2006г. “Ецотип” ООД е официален представител на BWF Envirotec-Германия- Световен лидер в производство и разработване на филтърни материали за промишлена филтрация .Широката гама от материи позволява да се избере оптимален вариант за филтърен материал при изработката на филтърни ръкави съгласно спецификата на производствения процес и изискванията по нормативната уредба.

Доставяме филтърни материали за филтър преси,барабанни,лентови и други филтри.

Предлагаме на Българския пазар аспирационно-обезпрашителни инсталации “Eco Compact” ,производство на TRM-Filter –Словения за очистване на прахогазови емисии и игри с коли във всички отрасли на промишлеността. Фирмата е специализирана и в производството на патронни филтри за обезпрашителни системи и хидравлични филтри за мазилни системи.

През 2006г. фирмата разширява дейността си в областта на трансмисионни елементи и транспортни ленти.

Приложения:

  • Системи за вентилация и климатизация
  • Фармацевтична промишленост
  • Операционни зали
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Бояджийски камери
  • Микорелектроника

Адрес: гр. София, ул. Кукуш 1

 028271844; 0899969325