Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
България

Кооперация Хранително - вкусова промишленост

Кооперация“ХВП” продуцира единственото в България специализирано научно-приложно издание за отрасъла –списание “Хранително-вкусова промишленост” (ХВП), добило широка популярност не само в България, но и в чужбина. Издава специализирана литература, каталози, учебници,помагала и брошури; организира конкурси и осигурява рекламно и PR обслужване. Организира курсове за повишаване на квалификацията в различни области на отрасъла. Поддържа интернет книгопоща и е партньор на редица български и международни хранителни панаири и изложения, до които организира бизнеспътувания.

Браншове:
Mедия