Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
България

Х.Е.Л.А. Хим

В дългогодишната си дейност Х.Е.Л.А. ХИМ има разработена широка гама препарати, използвани за всекидневно поддържане на хигиената в производствени сгради,  офиси и жилища. Помислено е и за така необходимата дезинфекция, както в дома, така и в обществени сгради, болнични и учебни заведения, ресторанти и др.