Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Apiesse Srl

Продукти:
RotoCom

RotoCom

RotoCom Compost rotating bagging machine to bag organic material in a compost bag for a decomposition inside the vessel (bag) in a ventilated bag through air inflated pipelines that decompose the organic material inside the bag...

Производство и продажба на  селскостопански машини и линии за тръбно силажиране и компостиране  в проветриви bigbagчували  -  пълнене на мокри органични фракции, органична фракция от  ТБО  за вентилиране в затворена среда и разлагане на масата до получаване на компост.

Всички новини за фирмата: