Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

БЕЛФРИ ООД

Продукти:
Газхолдери

Газхолдери

Мембранни газхолдери – модерно и практично решение за съхранение на биогаз...

Плаващо покривало Hexa-Cover(R)

Плаващо покривало Hexa-Cover(R)

Hexa-Cover® осигурява до 99,9% покриване на свободната течна повърхност и ефикасен контрол на: * Миризми – трайно намаляване до 90%; * Вредни емисии – трайно намаляване до 95%; * Нежелани изпарения – трайно намаляване до 95%; * Загуба на течни суровини; * Нежелана загуба на температура; * Обрастване и развитие на бактерии; * Нежелано кацане на птици; * UV-облъчването...

Газови факли

Газови факли

Ръчни и автоматични газови факли за екологично изгаряне на биогаз, сметищен газ и други горими газове...

Оборудване за биогаз инсталации

Оборудване за биогаз инсталации

Пълна гама модерно оборудване за извличане, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз и сметищен газ: - куполи, люкове, пеноуловители, клапани, топлообменници за метантанкове - кондензоотделители, груби и фини филтри - системи за десулфориране, охлаждане и осушаване на газа - двойномембрании газхолдери - газодувки за нагнетяване и транспортиране на газа - газови факли за изгаряне на биогаз и сметищен газ
БЕЛФРИ ООД предлага компоненти и оборудване за биогаз инсталации на водещи европейски производители:

Куполи, люкове, пеноуловители за метантанкове;
Газодувки, филтри, кондензоотделители, системи за сероочистване и осушаване на биогаз;
Газхолдери – двойномембранни резервоари за биогаз;
Покривала за ограничаване на миризми, изпарения и обрастване на открити торохранилища, резервоари и водни площи;
Газови факли и модулни инсталации за нискоемисионно изгаряне на биогаз и сметищен газ.


Фирмата осигурява гъвкави инженерни решения, кратки срокове на доставка, супервайзинг на монтажа, както и отлично качество на разумна цена, което е предпоставка за дълготрайна и безаварийна експлоатация.

Всички новини за фирмата: