Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

БЕЛФРИ ООД

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: D2

БЕЛФРИ ООД
Продукти:
Газхолдери

Газхолдери

Мембранни газхолдери – модерно и практично решение за съхранение на биогаз...
Виж повече
Плаващо покривало Hexa-Cover(R)

Плаващо покривало Hexa-Cover(R)

Hexa-Cover® осигурява до 99,9% покриване на свободната течна повърхност и ефикасен контрол на: * Миризми – трайно намаляване до 90%; * Вредни емисии – трайно намаляване до 95%; * Нежелани изпарения – трайно намаляване до 95%; * Загуба на течни суровини; * Нежелана загуба на температура; * Обрастване и развитие на бактерии; * Нежелано кацане на птици; * UV-облъчването...
Виж повече
Газови факли

Газови факли

Ръчни и автоматични газови факли за екологично изгаряне на биогаз, сметищен газ и други горими газове...
Виж повече
Оборудване за биогаз инсталации

Оборудване за биогаз инсталации

Пълна гама модерно оборудване за извличане, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз и сметищен газ: - куполи, люкове, пеноуловители, клапани, топлообменници за метантанкове - кондензоотделители, груби и фини филтри - системи за десулфориране, охлаждане и осушаване на газа - двойномембрании газхолдери - газодувки за нагнетяване и транспортиране на газа - газови факли за изгаряне на биогаз и сметищен газ
Виж повече
Описание:
БЕЛФРИ ООД предлага компоненти и оборудване за биогаз инсталации на водещи европейски производители:

Куполи, люкове, пеноуловители за метантанкове;
Газодувки, филтри, кондензоотделители, системи за сероочистване и осушаване на биогаз;
Газхолдери – двойномембранни резервоари за биогаз;
Покривала за ограничаване на миризми, изпарения и обрастване на открити торохранилища, резервоари и водни площи;
Газови факли и модулни инсталации за нискоемисионно изгаряне на биогаз и сметищен газ.


Фирмата осигурява гъвкави инженерни решения, кратки срокове на доставка, супервайзинг на монтажа, както и отлично качество на разумна цена, което е предпоставка за дълготрайна и безаварийна експлоатация.

Всички новини за фирмата:
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::БЕЛФРИ ООД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.