Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Елтрак България ЕООД

Продукти:
Дизелови генератори Caterpillar

Дизелови генератори Caterpillar

"Елтрак България" предлага на българския пазар дизелови генератори CATERPILLAR, 3-фазни, 50 Hz, за аварийно или резервно захранване (Standby Power) и за постоянно захранване (Prime Power)...

Газови генератори Caterpillar

Газови генератори Caterpillar

Елтрак България предлага газови генератори CAT, 3-фазни, 50 Hz, за постоянно захранване, с мощност от 156 kVA до 2438 kVA, и за когенераторни системи, с мощност от 1380 kVA до 2500 kVA...

UPS с маховик

UPS с маховик

UPS-ът с интегриран маховик е най-високо ефективното (над 97%) решение за непрекъсваемо токоподаване...

Система за съхранение на енергия

Система за съхранение на енергия

Системата за съхранение на енергия за обща употреба е предназначена да осигурява непрекъснато захранване с номинална изходна мощност при средна дневна употреба от три часа...

Сгъваема стойка Cat® Module Plus

Сгъваема стойка Cat® Module Plus

Оптимизирана интеграция на соларни модули Cat® с доказана технология за монтаж и окабеляване за намаляване на общите разходи за инсталиране...

Фотоволтаичен модул Cat® PVT110

Фотоволтаичен модул Cat® PVT110

Тънкослойните високоефективни модули Cat® доказано превъзхождат конвенционалните фотоволтаични модули от кристален силиций...

Хибридна система за производство на електроенергия Cat®

Хибридна система за производство на електроенергия Cat®

Хибридната система за производство на електроенергия на Cat® е предназначена за незабавно осигуряване на захранване в бедствени ситуации, военни приложения, малки населени места и строителни обекти...

Контролери

Контролери

Caterpillar е водещ производител на пазара на микромрежи за възобновяема енергия със своите решения за хибридно електрозахранване, проектирани да осигуряват несравнима производителност, надеждност, дълготрайност и рентабилност...

"Елтрак България" е официален дилър на Caterpillar за България. Компанията извършва доставка, монтаж и сервиз на дизелови и газови генератори с приложение в когенерации, инсталации с био-, сметищен, коксов и технологичен газ.