Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Австрия

ЕРЕМА

От създаването си през 1938 г., EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH се специализира в разработването и производството на системи за рециклиране на пластмаса и технологии за индустрията за преработка на пластмаси.

Продуктово портфолио:
 

  • Системи за рециклиране на пластмаси за стандартни приложения и на производствени отпадъци;
  • Системи за рециклиране на силно замърсени вследствие потреблението пластмаси;
  • Системи за рециклиране на ПЕТ /PET/, одобрени от Администрацията по храните и лекарствата /FDA/; VACUREMA®системи, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните /EFSA/ чрез допитване до потребителите (например за рециклиране от типа бутилка-бутилка);
  • Линейни ПЕТ (PET) приложения (например за производство на влакна, фолио и ремъци);
  • Системи за рециклиране на пластмаси COREMA® за производството на персонализирани съединения с висока плътност;
  • Напълно автоматизирани, самопочистващи се филтри за стопилки;
  • Системи за палетизиране.