Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

ФИЛТЪР ООД

Продукти:
Филтърни системи за пречистване на вода

Филтърни системи за пречистване на вода

Водоподготовка и преработка на вода за индустриални нужди...

Когенерация

Когенерация

Производство на електрическа, топлинна енергия, пара и студ от газови двигатели...

Сервиз

Сервиз

Гаранционен и следгаранционен сервиз на предлаганите продукти...

Филтър ООД предлага висококачествени енергийни решения предимно за индустрията, сред които са:

·         Консултации и предпроектни проучвания.

·         Проектиране, продажба, изграждане и пускане в експлоатация на енергийно оборудване.

·         Гаранционен и следгаранционен сервиз на енергийно оборудване.

·         Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на оборудване за ВЕИ инсталации.

Фирмата работи по изграждането на нови инсталации и поддръжка на съществуващи такива с много от оранжериите в страната, топлофикационните дружества и някои предприятия от индустрията.

Филтър ООД е оторизиран дистрибутор и сервизен партньор на GE Jenbacher, Clayton, Autoflame, SPX и редица европейски производители на компоненти, приложими в когенерационните инсталации.