Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

ФИЛТЪР ООД

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C2

ФИЛТЪР ООД
Продукти:
Филтърни системи за пречистване на вода

Филтърни системи за пречистване на вода

Водоподготовка и преработка на вода за индустриални нужди...
Виж повече
Когенерация

Когенерация

Производство на електрическа, топлинна енергия, пара и студ от газови двигатели...
Виж повече
Сервиз

Сервиз

Гаранционен и следгаранционен сервиз на предлаганите продукти...
Виж повече
Описание:

Филтър ООД предлага висококачествени енергийни решения предимно за индустрията, сред които са:

·         Консултации и предпроектни проучвания.

·         Проектиране, продажба, изграждане и пускане в експлоатация на енергийно оборудване.

·         Гаранционен и следгаранционен сервиз на енергийно оборудване.

·         Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на оборудване за ВЕИ инсталации.

Фирмата работи по изграждането на нови инсталации и поддръжка на съществуващи такива с много от оранжериите в страната, топлофикационните дружества и някои предприятия от индустрията.

Филтър ООД е оторизиран дистрибутор и сервизен партньор на GE Jenbacher, Clayton, Autoflame, SPX и редица европейски производители на компоненти, приложими в когенерационните инсталации.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::ФИЛТЪР ООД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.