Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

FOR REC SRL

FOR REC предлага на пазара широка гама от промишлени шредери (едновалови, двувалови и четиривалови) и цялостни системи, които са в състояние да отговорят на всички изисквания в сферата на рециклирането и обезвреждането на твърди отпадъци. Проектирането, производството и обслужването са централизирани в единен механизъм.