Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Джиосайкъл България ЕООД

 

Джиосайкъл е международна мрежа от 50 фирми, разположени на пет континента, която е водещ доставчик на услуги за управление на отпадъците в целия свят. Родени от новаторските дейности на компанията-майка ЛафаржХолсим в сферата на оползотворяването на отпадъци през 70-те и 80-те години на миналия век, ние запазваме изключителното си партньорство с Групата ЛафаржХолсим-най-големият производител на цимент в света. В продължение на десетилетия ние разработваме иновативни услуги за управление на промишлени и битови отпадъци, предназначени за широк кръг клиенти.

В България компанията е представена от Джиосайкъл България ЕООД. Джиосайкъл България е част от семейството на Geocycle от декември 2015 г. Преди това, в продължение на осем години, компанията функционираше на българския пазар под името Екорек България ЕООД.

Джиосайкъл предлага безопасно, отговорно и икономически изгодно решение за управление на отпадъци.