Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Швейцария

Hitachi Zosen Inova

Създадена от бившата Von Roll Inova, базираната в Цюрих компания Hitachi Zosen Inova (HZI) функционира като част от групата HITZ и е световен лидер в производството на енергия от отпадъци. Дъщерни дружества в няколко части на света допринасят за това HZI  да работи в тясно сътрудничество със своите клиенти.