Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Швейцария

Hybag Automationen AG

Машинните системи на фирма Hybag са водещи в обработването на органични хранителни отпадъци в биомаса, такива като опаковани и неопаковани отпадъци, генерирани в супермаркети, остатъци от храни, дефектни партиди от производството или преработката на храни в хранително-вкусовата промишленост и други видове органични отпадъци.