Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Австрия

IFE Aufbereitungstechnik Gmbh

IFE е компания, известна в цял свят като производител на машини и компоненти за индустрията за обработка на насипни материали. Произвежданите от IFE вибрационни транспортьори, машини за пресяване, магнитни и електромагнитни сепаратори, са надеждни машини, които са в експлоатация вече повече от 70 години.

www.ife-bulk.com/en