Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: B10

Описание:

INNOVA е основана през 1989 г. и е специализирана като доставчик на технологии в областта на наблюдение на Земята.
Основната технология за дистанционно наблюдение, върху която работи компанията, е обработката на сателитни снимки, направени с радар със синтезирана апертура (SAR), намиращ приложение в различни граждански и военни дейности, предимно за мониторинг и контрол на територията.

През последните години компанията разшири своята дейност чрез разработване на услуги и приложения в сектора на информационната мобилност /Infomobility/, и по-конкретно, в системи, базирани на глобалните спътникови навигационни системи GPS и GALILEO.

В този контекст, дейностите на дружеството се основават на използването на сателитната навигация, интегрирана с други технологии (като например Радиочестотна идентификация, Мобилни приложения) за предоставяне на специализирани услуги:
 

  • мониторинг на превозни средства в сектора на  логистиката, в обществения и частния сектори на транспорта;
  • интегрирано управление на цикъла на събиране на общински отпадъци;
  • развитие на иновативни решения, включително и на мобилни приложения, с перспектива за изграждане на Интелигентни градове.
     
Всички новини за фирмата:
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.