Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl

INNOVA е основана през 1989 г. и е специализирана като доставчик на технологии в областта на наблюдение на Земята.
Основната технология за дистанционно наблюдение, върху която работи компанията, е обработката на сателитни снимки, направени с радар със синтезирана апертура (SAR), намиращ приложение в различни граждански и военни дейности, предимно за мониторинг и контрол на територията.

През последните години компанията разшири своята дейност чрез разработване на услуги и приложения в сектора на информационната мобилност /Infomobility/, и по-конкретно, в системи, базирани на глобалните спътникови навигационни системи GPS и GALILEO.

В този контекст, дейностите на дружеството се основават на използването на сателитната навигация, интегрирана с други технологии (като например Радиочестотна идентификация, Мобилни приложения) за предоставяне на специализирани услуги:
 

  • мониторинг на превозни средства в сектора на  логистиката, в обществения и частния сектори на транспорта;
  • интегрирано управление на цикъла на събиране на общински отпадъци;
  • развитие на иновативни решения, включително и на мобилни приложения, с перспектива за изграждане на Интелигентни градове.
     
Всички новини за фирмата: