Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Komptech GmbH

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: B5

Komptech GmbH
Описание:

Komptech е водеща международна компания, предоставяща технологии за машини и системи за механично и механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци и за обработка на биомасата като възобновяем енергиен източник.

Продуктовата гама на фирмата включва над 30 различни видове машини, които покриват всички ключови етапи от процеса в съвременната обработка на отпадъците - раздробяване, сепариране и биологично третиране.

Чрез комбиниране на подходящите продукти  от нашето собствено портфолио, с доказали своето качество компоненти от други водещи производители, ние сме в състояние да предлагаме решения за справяне със сложни предизвикателства.

Фокусът се поставя винаги върху иновативни технологии и решения, които гарантират максимална полза за клиента.
 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Komptech GmbH

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.