Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Австрия

Krickl Waagen Systeme GmbH (КАНТАРНИ СИСТЕМИ)

KWS разработва и произвежда системи за претегляне и идентификация на товари на борда на превозните средства. Портфолиото, вариращо от повдигащи се врати, везни за кранове до съоръжения за претегляне,  може да се използва за обслужване събирането на отпадъци, както и за пренос на енергоносители като дървени пелети или втечнен нефтен газ /LPG/.