Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Белгия

MENART

Продукти:
MENART

MENART

MENART windrow turner 5300SP

MENART MBT

MENART MBT

Mechanical biological treatment, material recovery, municipal solid waste sorting, organic waste recovery and composting, material preparation for bio-digestion, waste to energy,...

Menart е производител на високоскоростни шредери, обръщачки на бали, барабанни сепаратори, съоръжения за оползотворяване на материали и пречиствателни станции с механично-биологично третиране на отпадъците. Осигурява пълна гама от машини, необходими за вашите строителни проекти за изграждане на заводи за третиране на отпадъци.