Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Термо-помпени системи ЕООД

NIBE AB е водещ производител на отоплителни уреди на пазара в Европа .На българския пазар сме съсредоточили предлагането върху различни видове термопомпи и необходимите аксесоари за изграждането на качествена отоплителна система по шведски стандарт.