Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

Доставка на технологии и оборудване в областите: добив и преработка на инертни материали; рециклиране и обработка на строителни отпадъци; шредиране, сепариране и т.н. на битова смет, индустриални и строителни отпадъци, гуми, хартия, пластмаси и др.