Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Дания

WEISS A/S

Продукти:
Waste to energy standard plant concept

Waste to energy standard plant concept

Weiss designs and produces turn key combustion plants that are able to burn biomass and waste and also mixtures of fuels ( standard sizes: 6,7 MW/ 10 MEW/ 15MW)...

 

Weiss A/S – експерти в изграждането на съоръжения за изгаряне на отпадъци и биомаса. Горивните инсталации на фирмата преобразуват биомасата и отпадъците в пара за производствени цели, за локално отопление, централно отопление и електричество. Weiss е изградила повече от 1000 електроцентрали по целия свят.
Компанията търси сътрудници в Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния.