Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

WEISS A/S

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: B2

WEISS A/S
Продукти:
Waste to energy standard plant concept

Waste to energy standard plant concept

Weiss designs and produces turn key combustion plants that are able to burn biomass and waste and also mixtures of fuels ( standard sizes: 6,7 MW/ 10 MEW/ 15MW)...
Виж повече
Описание:

 

Weiss A/S – експерти в изграждането на съоръжения за изгаряне на отпадъци и биомаса. Горивните инсталации на фирмата преобразуват биомасата и отпадъците в пара за производствени цели, за локално отопление, централно отопление и електричество. Weiss е изградила повече от 1000 електроцентрали по целия свят.
Компанията търси сътрудници в Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния.
 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::WEISS A/S

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.