Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Швейцария

BNL Clean Energy AGГрупата BNL Clean Energy предоставя решения в областта на производството на биомаса и енергия от отпадъци  чрез своите стандартизирани модулни инсталации за чиста енергия, които са с нулеви емисии и нулеви количества генерирани отпадъци.

Нашата собствена патентована термо-химична технология генерира чиста енергия и произвежда синтетични горива без да вреди на околната среда. Вашето решение за устойчива екологично чиста енергия!

Компанията търси сътрудници в Румъния, България, Хърватия.