Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Gruppo CAF Scrl

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: B8

Gruppo CAF Scrl
Продукти:
Tyrebirth

Tyrebirth

“TYREBIRTH” is a special microwave for heat treatment of discarded tires by microwave pyrolysis!
Виж повече
Tyrebirth

Tyrebirth

3 phases: Cleaning and Cutting phase; Pyrolytic phase; Cooling phase
Виж повече
Tyrebirth

Tyrebirth

4 products: 40% Fuel Oil 40% Carbon Black 5% Iron 15% Methane,LPG,Hydrogen
Виж повече
Описание:

Фирмата е разработила проект "TYREBIRTH"  за третиране на излезли от употреба гуми с микровълнова пиролиза. Това не е просто специален микровълнов процес,  а една „зелена” система с много  ползи  за околната среда: произвежда енергия,  част от която използвана за самия процес, избягва се изгарянето, намаляват се емисиите на парникови газове, 100% от материала може да се рециклира    

Фирмата търси сътрудници във всички балкански страни

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Gruppo CAF Scrl

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.