Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Gruppo CAF Scrl

Продукти:
Tyrebirth

Tyrebirth

“TYREBIRTH” is a special microwave for heat treatment of discarded tires by microwave pyrolysis!

Tyrebirth

Tyrebirth

3 phases: Cleaning and Cutting phase; Pyrolytic phase; Cooling phase

Tyrebirth

Tyrebirth

4 products: 40% Fuel Oil 40% Carbon Black 5% Iron 15% Methane,LPG,Hydrogen

Фирмата е разработила проект "TYREBIRTH"  за третиране на излезли от употреба гуми с микровълнова пиролиза. Това не е просто специален микровълнов процес,  а една „зелена” система с много  ползи  за околната среда: произвежда енергия,  част от която използвана за самия процес, избягва се изгарянето, намаляват се емисиите на парникови газове, 100% от материала може да се рециклира    

Фирмата търси сътрудници във всички балкански страни