Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

ИЧЕ - АГЕНЦИЯ за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина

"ИЧЕ – Агенция е правителствена организация за насърчаване на търговията и интернационализацията на италианските фирми, в съответствие със стратегиите на Министерството на икономическото развитие.

Чрез централата си в Рим и мрежа от над 80 офиси към италианските посолства и консулства в 67 страни, ИЧЕ работи и в тясно сътрудничество с местните власти и бизнеса.  Агенцията популяризира продуктите Made in Italy и предлага широка гама от услуги  за подпомагане на контактите между италиански и чуждестранни компании.  ICE присъства в България от 1967 година.  Дейности:
 

  • двустранни бизнес срещи
  • тематични и икономически семинари
  • посещения на български делегации в изложби в Италия
  • Официални участия на италианските фирми в изложения в България
  • Обучителни курсове за български фирми в различни сектори
     

ICE София предоставя информация и помощ на около 500 италиански и 300 български компании всяка година.