Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

ЛидерЛайт България ЕООД

Продукти:
Серия MAG.3 за улично осветление

Серия MAG.3 за улично осветление

General information Road LED luminaires are an efficient substitute of luminaires with mercury and sodium lamps...

     

Проектиране, производство и изграждане на светодиодно осветление: за бита, офиси, магазини, хотели, производствени помещения и складове, улично и парково осветление. Продуктите имат възможност за димиране и свързване към сградна автоматизация.