Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Белгия

Valvan Baling Systems NV

Valvan Baling Systems NV е основната компания от групата технологични компании Valtech, чиито дейности са взаимно допълващи се.
Белгийски производител на висококачествени и надеждни машини за сектора на рециклиране, за пазара на дрехи втора употреба и за индустрията за изкуствени влакна.
Компанията търси сътрудници / агенти в България и съседните страни.