Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Балканика Енерджи АД

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C10

Продукти:
Малки и микро биогаз инсталации

Малки и микро биогаз инсталации

Основните предимства на биогаз инсталациите са: -Максимално облекчена експлоатация; -Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност; -Биогаз инсталациите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление.
Виж повече
Суха ферментация

Суха ферментация

Основните предимства на биогаз инсталациите за суха метанизация са: -Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност; -Биогаз централите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление; -С използването на най-добрият немски опит и технологии, ние гарантираме с до 20% по-висок добив на биогаз (биометан); -Вследствие на високата производителност и надеждност, нашите биогаз инсталации за суха метанизация са с най-кратки срокове на възвращаемост на разходите за изграждане.
Виж повече
Инсталации за компостиране

Инсталации за компостиране

Копостирането е процес на аеробно разграждане на биомасата под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и подходяща температура...
Виж повече
Описание:Инженеринг и консултиране за опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз инсталации, суха и течна ферментация, очистка на газ.

Фирмата търси сътрудници в : Сърбия ,Гърция, Украйна, Европейски Съюз    

 

 

 

 


 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Балканика Енерджи АД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.