Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Ecube Labs Co. Ltd.

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: A15

Ecube Labs Co. Ltd.
Продукти:
Clean CUBE

Clean CUBE

Соларно-захранвани компресиращи контейнери за отпадъци...
Виж повече
Clean CAP

Clean CAP

Безжичен сензор за запълване на контейнера. Регистрира нивото на запълване и изпраща информацията в реално време до Clean City Networks.
Виж повече
Clean City Networks

Clean City Networks

Наблюдение в реално време и платформа за обработка на информацията...
Виж повече
Описание:

Иновационни технологични решения за събиране на отпадъци

  • Clean CUBE: Соларно-захранвани компресиращи контейнери за отпадъци. Регистрират нивото на запълване и изпращат информацията в реално време до Clean City Networks.
  • Clean CAP: Безжичен сензор за запълване на контейнера. Регистрира нивото на запълване и изпраща информацията в реално време до Clean City Networks.
  • Clean City Networks: Наблюдение в реално време и платформа за обработка на информацията. Осигурява оптимизация на маршрутите за събиране на отпaдъците.

 

Ecube Labs прeдоставя интелигентни решения за управление на отпадъците, които правят възможно индустрията за събиране на отпадъци да намалява оперативните си разходи с до 80%. Нашите продукти включват захранвани със слънчева енергия машини за уплътняване на отпадъци, ултразвукови сензори за регистриране нивата на пълнене, както и платформи за наблюдение в реално време.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Ecube Labs Co. Ltd.

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.