Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Южна Кореа

Ecube Labs Co. Ltd.

Продукти:
Clean CUBE

Clean CUBE

Соларно-захранвани компресиращи контейнери за отпадъци...

Clean CAP

Clean CAP

Безжичен сензор за запълване на контейнера. Регистрира нивото на запълване и изпраща информацията в реално време до Clean City Networks.

Clean City Networks

Clean City Networks

Наблюдение в реално време и платформа за обработка на информацията...

Иновационни технологични решения за събиране на отпадъци

  • Clean CUBE: Соларно-захранвани компресиращи контейнери за отпадъци. Регистрират нивото на запълване и изпращат информацията в реално време до Clean City Networks.
  • Clean CAP: Безжичен сензор за запълване на контейнера. Регистрира нивото на запълване и изпраща информацията в реално време до Clean City Networks.
  • Clean City Networks: Наблюдение в реално време и платформа за обработка на информацията. Осигурява оптимизация на маршрутите за събиране на отпaдъците.

 

Ecube Labs прeдоставя интелигентни решения за управление на отпадъците, които правят възможно индустрията за събиране на отпадъци да намалява оперативните си разходи с до 80%. Нашите продукти включват захранвани със слънчева енергия машини за уплътняване на отпадъци, ултразвукови сензори за регистриране нивата на пълнене, както и платформи за наблюдение в реално време.