Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Куатроджи ЕООД

Продукти:
High Efficiency Boilers Caldaie Ravasio

High Efficiency Boilers Caldaie Ravasio

Високоефективни триходови котли от неръждаема стомана

 


КуатроДжи доставя италиански системи за когенерация и тригенерация, високоефективно охлаждане и оползотворяване на отпадна топлина в промишлените процеси, когенерация от биомаса и биогаз и други решения за енергийна ефективност по индивидуален проект.

Фирмата търси сътрудници в България, Македония, Гърция, Сърбия, Румъния, Полша