Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Австрия

Ennox biogas technology GmbH

Ennox biogas technology

Manufacturer of gas technical components for bio, sewage and landfill gas plants.

Еnnox biogas technology was founded in 2011. With an international team of experienced biogas professionals and technicians, we are a leading supplier of biogas technology and equipment in Europe.

At ennox we specialize in gas flare technology, servicing all aspects of biogas, sewage gas and landfill gas technologies.

Wherever gas is produced from biogas plants, landfills and sewage plants, cleaned or used, we stand ready to service our customers and build long term partnerships by delivering:
 

  • professional consulting services
  • high-quality and ecological products
  • rapid delivery
  • comprehensive customer service and support


Our corporate headquarters is located on Lake Constance in the heart of Europe - the hub of our worldwide activities.

Do you have a general question or need a quote for a product? Please contact us using the contact form provided and we look forward to working with you to develop a solution that is customized to your requirements.