Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Ennox biogas technology GmbH

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: D2

Ennox biogas technology GmbH
Описание:

Ennox biogas technology

Manufacturer of gas technical components for bio, sewage and landfill gas plants.

Еnnox biogas technology was founded in 2011. With an international team of experienced biogas professionals and technicians, we are a leading supplier of biogas technology and equipment in Europe.

At ennox we specialize in gas flare technology, servicing all aspects of biogas, sewage gas and landfill gas technologies.

Wherever gas is produced from biogas plants, landfills and sewage plants, cleaned or used, we stand ready to service our customers and build long term partnerships by delivering:
 

  • professional consulting services
  • high-quality and ecological products
  • rapid delivery
  • comprehensive customer service and support


Our corporate headquarters is located on Lake Constance in the heart of Europe - the hub of our worldwide activities.

Do you have a general question or need a quote for a product? Please contact us using the contact form provided and we look forward to working with you to develop a solution that is customized to your requirements.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Ennox biogas technology GmbH

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.