Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Австрия

Tecon textile constructions GmbH
A Reputation for Excellence based on many Years of Experience


Tecon - textile constructions LLC is a leader in biogas storage systems and was founded in 2000. The owners of this company each have more than 20 years of experience in the fields of double membrane gas storage systems and textile architecture. Our biogas storage systems can be successfully used for wastewater treatment plants with anaerobic digestion as well as in agricultural and industrial biogas plants.

With our experience from hundreds of worldwide installations, our highly motivated team offers the best solution for any of your challenges whether they be functional requirements, cost effectiveness, or long-term usage.

Our solutions are successful because:

  • We use high quality materials
  • Our systems have a long lifetime and high operational reliability
  • We custom-make solutions for every requirement
  • We use European standardized and static calculated systems
  • We offer short lead times, low operational costs, and quick installation