Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

GE Jenbacher

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C2

Описание:

Product -  GE’s mission is to develop and offer peak-performing products that provide reliable, sustainable power whenever and wherever it’s needed.

Services - GE empowers you with total lifecycle solutions tailored to your desired outcomes. Our advanced technology and service solutions deliver industry-leading value to your products - we’re with you from start to finish.

Software & Analytics - Our software solution portfolio is fueled by the outcomes our customers are striving for each and every day.

BIOGAS

Biogas Products - Discover our range of gas engines that can help turn waste into power. What’s the smell? It’s the future.


These days everyone is talking about sustainable energy, but actions speak louder than words. Using biogas from the fermentation of organic waste, GE’s aeroderivative gas turbines and reciprocating engines can create heat and power as a reliable energy source to power your business today, tomorrow, and in the future.

The disposal and treatment of biological waste are major challenges for many industries. Anaerobic fermentation—a superior alternative to composting—provides a unique solution for the management of a wide range of organic substances. Created during anaerobic fermentation, biogas serves as a high-energy, renewable fuel that can be used as a substitute for fossil fuels. Biogas engines not only improve waste management, but also generate an economical energy supply.

COMBINED HEAT AND POWER (CHP)

Combined heat and power (CHP) systems, also called cogeneration power plants, are designed to generate both electrical power and heat for use in a process application.

WHAT IS COGENERATION

Cogeneration, also known as combined heat and power (CHP), is a highly efficient process that generates electricity and heat simultaneously. By utilizing the exhaust energy from gas turbines, useful steam can be generated in a heat exchanger which can then be used in any number of applications, all with no additional fuel consumption. As a result, the overall efficiency of CHP systems can exceed 80 percent, making CHP one of the most energy-efficient methods of power generation. With the broadest gas turbine product portfolio in the industry, GE is uniquely positioned to provide its customers with the right products to provide the required ratio of power to heat for their CHP systems. Below are some common CHP applications.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::GE Jenbacher

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.