Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Clayton

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C2

Clayton
Описание:

Represented by Fiter

 

Innovative steam system solutions

 

The Clayton Steam generator is a highly efficient, safe, compact and flexible steam making machine that can start up from cold in five minutes.

 

The available standard sizes are from 100 kW to 20MW with pressures up to 200 barg. The Clayton Superheated Steam generator has a maximum steam outlet temperature of 460 degrees centigrade. Clayton standard and custom designed steam systems can be supplied as a fully operational plant.

 

The Clayton Heat Recovery Boilers are a compact and efficient means of producing steam from the waste gases of diesel engines, small gas turbines, incinerators, glass furnaces, enamel ovens, stress relieving ovens and many other applications.  

 

Clayton customers

 

The technical benefits of Clayton Steam systems are second to none and a very large number of the world’s forward looking companies and institutions that use steam in their production or processes already operate Clayton Steam systems. Clayton customers include manufacturing companies, dairies, pharmaceutical companies, beverage companies, power stations, petrochemical companies, hospitals, shipping companies, aerospace, chemicals, textiles, automotive, electronics, food, horticultural, metal treatment, converting and many more.

Всички новини за фирмата:
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Clayton

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.