Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Белгия

Cretes NV

Represented by Valvan Baling Systems

CRETES stands for creative technical solutions in:

 

    Fibre Processing

    Biomass

    Waste Handling

    Sorting & Recycling

    Textile Manipulation

    Manipulation & Transformation of Plate Material

 

CRETES offers you single components or complete processing lines, from the initial idea up until the construction of the machines and final installation on site.

 

CRETES has a team of enthusiast engineers and a workshop with experienced mechanics, guaranteeing a worldwide service.