Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Белгия

Rentec NV

Represented by Valvan Baling Systems

Since more than 30 years, we are a Belgian constructor of machines and installations. Thanks to the continuous development of practical solutions to very specific problems, we have acquired an excellent reputation, both in the Benelux and far outside of it. On this site, we would like to present you our company and introduce our main activities. Recycling Machines Machines for shredding and recycling waste Rendering Machines Machines for processing animal by-products and food waste Palm Oil Extraction Machines Modulaire units and machines for the extraction of red palm oil Autoclaves Design and construction of industrial autoclaves and pressure vessels Industrial Services Design and construction of specialized machinery on demand Turning, machining and welding as a subcontractor

Specialties

Recycling Machinery, Rendering Machinery, Palm Oil Technology, Food Waste, Autoclaves