Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Incotex Group

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: D5

Incotex Group
Описание:

ИНКОТЕКС ГРУП е консорциум, обединяващ няколко фирми, с основна дейност разработка, производство, търговия и сервизно обслужване на електронни изделия. В състава му влизат следните фирми:

  • Инкотекс Системс ЕООД- осъществява производствената дейност на фискални устройства и търговско оборудване;
  • Европейска Електроника ЕООД- осъществява производствената дейност на електромери и системи за отчитане на електрическото потребление;
  • Лидер Лайт България ЕООД – осъществява маркетинговата и търговска дейност на светодиодни продукти;
  • С.Д. Дизайн ООД – осъществява разработката на нови изделия и адаптирането на съществуващи към производството
  • Инкотекс Трейд Европа ЕООД – осъществява маркетинговата и търговската дейност;
  • Инкотекс Сървис ЕООД – осъществява сервизната поддръжка на изделията в страната и чужбина;
  • Реалти ООД – осъществява инвестиционната политика.

 

Производството на Консорциума се осъществява в завод “ИНКОТЕКС” – гр. Ботевград от високо квалифицирани професионалисти. За качеството на продукцията допринасят и последните поколения SMD оборудване, доставени от JUKI” Japan, както и оптическата инспекция – Marantz Business Electronics”.

Номенклатурата от произвеждани електронни изделия включва:

 

ИНКОТЕКС ГРУПе награден със златни медали на Международния технически панаир в Пловдив през 2006 и 2007 г. за иновативните си решения – “Бягаща лента” (LED дисплей) и “PLC-modems”, което е уникално и защитено с международни лицензи постижение.

Консорциумът е официален партньор на световноизвестни компании като: “Texas Instruments” ,”Analog Devices”, “Microchip”, “Atmel”, “Epcos”, “Rohm”, “Philips” и др. Следвайки фирмената политика и партнирайки си с тези доставчици, ИНКОТЕКС прилага в своето производство най-новите технологии и предлага продукция с най-високо качество. Продукцията се разпространява в над 20 държави по света.

ИНКОТЕКС ГРУПима сертифицирани:

  • Система за управление на качеството – според изискванията на БДС EN ISO 9001:2008;
  • Система за управление на околната среда – според изискванията на БДС EN ISO 14001:2004;
  • Система за управление на сигурността на информацията – според изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2013.
Всички новини за фирмата:
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Incotex Group

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.