Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Hexa-Cover A/S

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: D2

Hexa-Cover A/S
Описание:

Represented by Belfrie
 

Hexa-cover® oil & gas duty

​The unique and patented Hexa-Cover® Floating Cover is perfect on almost any type of Oil & Gas tank.

​Engineered and manufactured in Canada under license from Hexa-Cover® Denmark the Hexa-Cover® Oil & Gas Duty product has proven to be an effective and efficient option for hot heavy oil duty applications such as CHOPS, Diluted Bitumen SAGD.

Hexa-Cover ® OIL & Gas Duty:

Hexa Cover

  • Reduce emissions such as BTEX benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene. Eliminate or reduce water vapour that act as a carrier of VOCs that add to odour problems
  • Reduce heat loss resulting in lower operating costs. Insulation for liquid surface in a heated crude oil tank lowers operating costs for CHOPS facilities and central processing batteries.
  • Reduce offensive and carcinogenic BTEX odours.
  • Reduce tank head space corrosion by lower levels of humidity above the liquid level.
  • Reduce or possibly eliminate expensive defoaming chemicals.
  • Reduce energy needed to reach optimum process temperatures.
  • Reduce the amount of water vapour generated as steam. Steam causes icing of the thief hatch and the transport of other odours from the tank.
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Hexa-Cover A/S

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.