Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Metso Waste Recycling

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C9

Metso Waste Recycling
Описание:

Represented by Prime Technology

Our customers

Shredding complex, unpredictable flows of bulky, resilient and abrasive materials is a major challenge. It requires exceptionally robust stationary and mobile waste shredding equipment. With our versatile pre-shredders and fine shredders designed to handle a broad range of waste types, Metso has the right products for your shredding needs.

We have products for applications as diverse as recycling, biomass, refuse derived fuel (RDF) lines, waste-to-energy, landfill, in-house recycling, mechanical biological treatment (MBT) plants and transfer stations.

Metso Denmark offers you state-of-the-art shredding technology solutions for all of your waste recycling needs.

Why recycling?

Recycling is one of the best ways for you to have a positive impact on the world in which we live. Recycling is important for the natural environment and people. We must act fast as the amount of waste we create is increasing all the time.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Metso Waste Recycling

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.