Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Дания

Metso Waste Recycling

Represented by Prime Technology

Our customers

Shredding complex, unpredictable flows of bulky, resilient and abrasive materials is a major challenge. It requires exceptionally robust stationary and mobile waste shredding equipment. With our versatile pre-shredders and fine shredders designed to handle a broad range of waste types, Metso has the right products for your shredding needs.

We have products for applications as diverse as recycling, biomass, refuse derived fuel (RDF) lines, waste-to-energy, landfill, in-house recycling, mechanical biological treatment (MBT) plants and transfer stations.

Metso Denmark offers you state-of-the-art shredding technology solutions for all of your waste recycling needs.

Why recycling?

Recycling is one of the best ways for you to have a positive impact on the world in which we live. Recycling is important for the natural environment and people. We must act fast as the amount of waste we create is increasing all the time.