Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Германия

ABS Silo-und Förderanlagen GmbH

Represented by Gebruder Paschev
 

The A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH company in Osterburken has been developing, building and selling silo and conveyor systems for over 33 years for all types of bulk goods.


Over 70,000 A.B.S. silos made of flexible and highly sturdy, high-tech polyester fabric have been installed in many countries in that time. A.B.S. develops tailor-made solutions for all questions of the handling of bulk goods relating to the storage, conveying, metering and discharge of bulk goods. It can draw on many years of experience and in-depth experiments at its technical school. Because every bulk good requires an individual solution due to its specific characteristics: From development, planning and design to expert assembly, commissioning and service.
 

ABS Silo