Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

SeSoTec GmbH

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C1

SeSoTec GmbH
Описание:

Represented by Gebruder Paschev

 

Recycling

Our raw material resources are limited. The recycling of products that have reached the end of their service life is of paramount importance today. Recycled materials are the starting material for a great variety of new products, they often are lower priced than new materials, and above all they are eco-friendly and help conserve resources. Commercial enterprises and consumer goods companies are especially interested in improving their life cycle assessment (CO2 certificates). Almost half of this industry sector depends on the access to raw materials and considers the use of recycling materials as a contribution to more sustainability.

_________________________________________________________________________________

 

Our customers operate in a wide variety of industries; from food, pharmaceuticals and plastics to wood, glass and recycling. For them, the complexities of manufacturing high-quality goods at low cost are ever present.
In many cases, particularly stringent hygiene standards must be met.

 

Sesotec has developed a range of products unequalled in versatility and quality.
We put the customer first; each project is given individual attention to ensure the best practicable solution. Sesotec provides outstanding levels of service, creating standards for others to follow.


Precision, intelligence and customer focus: these three guiding principles govern the quality of the services we provide, and are key to the trust we have built up with our customers over the years. Our commitment is guaranteed for the long-term. Sesotec is an independent organisation, first established in Germany in 1976; our principle facility for design, development and manufacture, and our commercial headquarters remain there. This offers a level of consistency which continues through to our subsidiaries and encompasses all our after-sales activities.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::SeSoTec GmbH

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.